Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tidsplan

Få et overblik over opgaver og tidsperspektivet i forbindelse med anlæg af omfartsvejen

 Simpel Tidsplan Marts 2016

  

 Der er lagt en detaljeret tidsplan for anlægget af omfartsvejen. 

Her kan du se tidsplanen fra forået 2017 til efteråret 2017

Marts–april-maj

Tyvhøjvej nord forlægges (og spærres)
Der er omkørsel af Skovbrovej og Dolmervej

1. juni - 

Dolmervej forlægges (og spærres)
Der er omkørsel af Skovbrovej og forlagt Tyvhøjvej nord

6. juni - 25. juni
uge 23, 24, 25

150 kV kabel fra havvindmølleparken sænkes under Hammelevvej
Hammelevvej spærres i perioden
Der er omkørsel af Robstrupvej

26. juni – 9. juli
Uge 26, 27

Robstrupvej spærres permanent ved omfartsvejen og der etableres vendepladser både syd og nord for omfartsvejen

3. juli - 16. juli
uge 27, 28, 29

Stitunnel v/Tyvhøjvej anlægges
Dolmervej vil fortsat være spærret

10. juli - 23. juli
uge 28, 29

Tunnel v/Kejserbæk anlægges
(omfartsvejen ml. Hammelevvej og Robstrupvej)

28. august – 3. september
uge 35 (tidspunktet usikkert)

Svingbaner mv. på A16 anlægges
Kørsel i én bane lysreguleres under anlægsarbejdet
Tørhøjvejs tilslutning til A16 afbrydes permanent og der etableres cykelsti fra A16 til Tørhøjvej

4. september - 10. september
uge 36

Tunnel v/Saltbæk
(Stenmarksvejs forlægning)

18. september – 24. september
uge 38

Tunnel v/Saltrenden anlægges
(omfartsvejen ml. rundkørsel og Åstrupbakken)

2. oktober – 8. oktober
uge 40

Stenmarksvejs forlægning tages i brug
(trafikken flyttes fra eksisterende vej til forlagt vej)

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, og en ny tidsplan vil være tilgængelig her på siden.