Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om omfartsvejen

Her er den mere praktiske information omkring omfartsvejen samlet.

Baggrund for projektet

I aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, blev det besluttet at i gangsætte en forundersøgelse vedrørende en ny omfartsvej ved Grenaa mellem rute 16 vest for byen og Grenaa Havn.

Se også endelig vedtagelse af omfartsvejen nord for Grenaa

Formål

Formålet med en omfartsvej nord om Grenaa er at skabe en forbedret adgang til Grenaa Havn samt de erhvervsområder, der ligger nord for byen. Der er foretaget udvidelser af havneanlæggene og Grenaa Havn er udpeget til udskibningshavn til anlæg af en havvindmøllepark ved Anholt.

Etablering af omfartsvejen er et ønske om bedre tilgængelighed til de nævnte arealer, samt aflastning af byen i forhold til den udvikling i trafikken, som forventes at være i forbindelse med udviklingen på Grenaa Havn og erhvervsområderne nordøst for byen.

Om omfartsvejen

Vejen omfatter en 6,1 km ny vejstrækning fra rute 16 nord om Dolmer og Åstrup frem til Nordhavnen. For at omfartsvejen skal være attraktiv for trafikken forventes hastigheden for den nye vej at være 80 km/t.

Strækningen etableres med adgang til følgende kryds:

• Krydset ved Tvvhøjvej i et forsat kryds, som tilsluttes Dolmervej.

• Robstrupvej lukkes i begge sider. Lukningen vil betyde længere kørsel for 5-6 ejendomme via Hammelevvej til Grenaa.

• Hammelevvej tilsluttes omfartsvejen i et forsat kryds med venstresvingsspor. Der etableres cykelkrydsning i midterhellen.

• Åstrupbakken tilsluttes omfartsvejen fra syd, som kan være den fremtidige vejadgang til de kommende erhvervsområder. Vejen kan på sigt også tilsluttes fra nord. Der vil i den situation også blive tale om et forsat kryds.

• Kattegatvejs forlængelse og endvidere Stensmarksvej tilsluttes omfartsvejen i en rundkørsel

Du finder her et kort over omfartsvejen.