Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktisk information

Her finder du praktisk information om ormkørsler, alternative ruter eller offentliggørelser.

I forbindelse med kloakarbejde på Dolmervej vil der blive etableret omkørsel fra torsdag d. 1. juni kl.07.00. Arbejdet forventes afsluttet fredag d. 1 september kl. 18.00.

Se afspærringsplanen her

Vejbyggelinjer og adgangsbestemmelser langs omfartsvejen nord om Grenaa

Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse traf den 17.november 2015 afgørelse om at pålægge vejbyggelinjer og adgangsbestemmelser på ejendommene langs den kommende omfartsvej nord om Grenaa.

Adgangsbestemmelserne

Adgangsbestemmelserne pålægges af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de bestemmer, at Norddjurs Kommune skal give tilladelse til etablering af nye adgange eller ændret anvendelse af eksisterende adgange til ejendommene.

Adgangsbestemmelserne gælder fra datoen for denne offentliggørelse.

Lovgrundlaget for at pålægge adgangsbestemmelserne er vejlovens § 40 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

Vejbyggelinjerne
Vejbyggelinjerne udlægges 25 meter til hver side fra midten af den nye omfartsvej. Hertil kommer et tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vejen og det omgivende terræn + 1,5 meter.

Vejbyggelinjen pålægges for at sikre mulighed for at udvide Grenå Omfartsvej, hvis det på et tidspunkt bliver påkrævet. På vejbyggelinjearealet er det derfor ikke tilladt at etablere nye bygninger, tilbygninger eller andre faste genstande og anlæg af blivende karakter.

Eksisterende lovlige bygninger og faste genstande på vejbyggelinjearealet kan forblive uændrede på ejendommene.

Byggelinjerne gælder fra datoen for denne offentliggørelse.

Lovgrundlaget for at pålægge vejbyggelinjerne er vejlovens § 51 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

Vejbyggelinjer og adgangsbestemmelser langs omfartsvejen nord om Grenaa

Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse traf den 17.november 2015 afgørelse om at pålægge vejbyggelinjer og adgangsbestemmelser på ejendommene langs den kommende omfartsvej nord om Grenaa.

Adgangsbestemmelserne

Adgangsbestemmelserne pålægges af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da de bestemmer, at Norddjurs Kommune skal give tilladelse til etablering af nye adgange eller ændret anvendelse af eksisterende adgange til ejendommene.

Adgangsbestemmelserne gælder fra datoen for denne offentliggørelse.

Lovgrundlaget for at pålægge adgangsbestemmelserne er vejlovens § 40 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

Vejbyggelinjerne

Vejbyggelinjerne udlægges 25 meter til hver side fra midten af den nye omfartsvej. Hertil kommer et tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vejen og det omgivende terræn + 1,5 meter.

Vejbyggelinjen pålægges for at sikre mulighed for at udvide Grenå Omfartsvej, hvis det på et tidspunkt bliver påkrævet. På vejbyggelinjearealet er det derfor ikke tilladt at etablere nye bygninger, tilbygninger eller andre faste genstande og anlæg af blivende karakter.

Eksisterende lovlige bygninger og faste genstande på vejbyggelinjearealet kan forblive uændrede på ejendommene.

Byggelinjerne gælder fra datoen for denne offentliggørelse.

Lovgrundlaget for at pålægge vejbyggelinjerne er vejlovens § 51 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).