Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Politisk behandling af omfartsvejen

Her kan du se den politiske behandling af omfartsvejen

På Miljø- og teknikudvalgsmøderne drøftet følgende:

2015

  • Marts (pkt. 12) - Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa. Etablering af omfartsvej nord om Grenaa er igangsat. På nuværende tidspunkt pågår de arkæologiske forundersøgelser, senere på foråret færdiggøres jordfordeling ved ekspropriation. Selve anlæg af vejen forventes  igangsat i tredje kvartal af 2015.
  • Maj (pkt. 13) - Omfartsvej Grenaa - prækvalifikation og tidsplan. Projekt omfartsvej Grenaa har været i prækvalifikation via EU’s udbudsportal og fristen for at indsende materiale til brug for udvælgelsen er nu udløbet.
  • Oktober (pkt 14) - For at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder af omfartsvejen og for at øge trafiksikkerheden på omfartsvejen ønskes der på de tilgrænsende ejendomme pålagt vejbyggelinje 25 m fra vejens centerlinje.

2014

  • August (pkt. 7) - I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen for Grenaa Omfartsvej blev det besluttet, at forbindelse mellem omfartsvejen, Kattegatvejs forlængelse, forbindelse til havnen samt Stensmarkvej samles i en rundkørsel. Rundkørslen placeres vest for den eksisterende Stensmarkvej og syd for Saltbækken.

2013

  • Juni (pkt. 6) - Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa
  • Okotber (pkt. 5) - Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09
  • November (pkt.6) Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09

2012

  • Marts (pkt. 3) - Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med transportministeriet om anlæg af omfartsvejen nord for Grenaa, hvorefter det egentlige arbejde med udarbejdelse af projekt m.v. vil kunne igangsættes.
  • April (pkt. 5) - Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med Transportministeriet om anlæg af omfartsvejen nord for Grenaa.
  • August (pkt. 10) - Omfartsvej ved Grenaa, EU-udbud af bygherrerådgivning.