Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arkiv 2016

Her kan du holde dig orienteret omkring projektets udvikling og aktiviteter.

 • DJI 0303
 • DJI 0304
 • DJI 0306
 • DJI 0307
 • DJI 0311
 • DJI 0312
 • DJI 0314
 • DJI 0315

Presseomtale - 1. køretur på vejen

Om mindre end et år står omfartsvejen nord om Grenaa færdig, men allerede i denne uge blev den første tur kørt på den nye vejstrækning.

I forbindelse med mødet i Miljø- og teknikudvalget den 22. november 2016 kørte udvalget på guidet bustur på den kommende vej.

Stadig blot en grusvej

Miljø- og teknikudvalget var ude på den 6 km. lange vejstrækning, mens bygherrerådgiver fra COWI og landinspektør fra Norddjurs Kommune fortalte, om arbejdet med omfartsvejen. Vejen er den største enkelt-anlægsopgave i kommunens historie.

Det store projekt har været undervejs siden 2009, hvor projektet blev en del af regeringens aftale om en ny, grøn transportpolitik. Her godt otte år senere er entreprenørmaskinerne godt i gang, og udvalgsmedlemmerne blev mødt af asfaltmaskiner, der er ved at udlægge asfalt på store dele af strækningen.

Mindre trafik gennem byen

Den nye omfartsvej begynder ved rute A16, går nord om Dolmer og Åstrup og ender ved en ny rundkørsel, hvorfra der er direkte adgang til Grenaa Havn.

Kattegatvej forlænges frem til den nye rundkørsel, også Stensmarksvej forlænges så også den tilsluttes den nye rundkørsel. Det betyder, at den tunge trafik fra det midt- og nordjyske ledes udenom Grenaa by, og kommer til at foregå i et jævnt tempo med 80 kilometer i timen direkte til Grenaa Havn. Denne trafik har hidtil skulle køre af Mellemstrupvej og Bredstrupvej mellem personvognstrafikken til de tilgrænsende boligområder. Med den nye omfartsvej får Mellemstrupvej mere karakter af en fordelingsvej til boligområderne.

Den nye omfartsvej anlægges, så den er indrettet til modulvogntog, der kan køre helt ned til Grenaa Havn. Desuden tilrettes krydset Kattegatvej/Bredstrupvej også til modulvogntog, der således kan køre fra den nye omfartsvej til industriområdet ved Bredstrupvej. Grenaa Havn vil samtidig flytte havnens hovedindgang til adgangsvejen ved den nye rundkørsel, så der bliver direkte adgang fra omfartsvejen til Grenaa Havn.

På billedet:

Fra højre ses formand Jens Meilvang, Niels Ole Birk, næstformand Niels Basballe og Mads Nikolajsen. Udvalgets 5. medlem Tom Bytoft var ikke med på turen

Presseomtale - Omfartsvej styrker konkurrenceevnen 

(artikel fra ltl.dk)

Grenaa Havn øjner markant vækst, når ny vej om et år fører direkte til kajkanten

Det er kun en 6,1 km lang asfaltstrækning. Men den nye omfartsvej, som entreprenørmaskinerne er i fuld gang med at grave ud til nord for Grenaa, kan få meget stor betydning for udviklingen af Grenaa Havn
Den nye vej begynder ved rute A16 nord om Dolmer og Åstrup og ender direkte ved Grenaas nordhavn.

Det betyder, at trafikken nord- og vestfra ledes uden om Grenaa by og kan foregå i et jævnt, højere tempo med 80 km i timen.

En del af vejføringen vil være forberedt for modulvogntog, og omfartsvejen er en væsentligt led i udviklingsplanerne for havnen

- Vejen er god for Grenaas borgere, som slipper for den tunge trafik gennem byen, den er god for vores eksisterende kunder, og den er ikke mindst god for fremtiden og de vækstplaner, vi har for havnen, siger administrerende direktør for Grenaa Havn A/S, Henrik Carstensen, og fortsætter:
- Med omfartsvejen bliver Grenaa Havns konkurrenceevne styrket markant i forhold til andre havne, som ofte har problemer med afviklingen af den tunge trafik.
Jeg er sikker på, at tilkørselsforholdene vil tiltrække mange nye virksomheder til de erhvervsområder, der bliver etableret på begge sider af den nye vej. Og nogle af dem vil sandsynligvis også benytte sig af naboskabet med havnen og begynde at fragte gods ad søvejen.

Hele anlægsarbejdet koster ca. 114 millioner kroner, som staten finansierer, mens Norddjurs Kommune har betalt VVM-undersøgelsen.
Vejen skal efter planen være klar til indvielse i efteråret 2017. Tidsplanen er nu som således.

Presseomtale - 1. spadestik

 • 2016 05 23 114135
 • 2016 05 23 114337
 • 2016 05 23 114931
 • 2016 05 23 120949
 • 2016 05 23 121157
 • 2016 05 23 121233
 • 2016 05 23 121655
 • 2016 05 23 121958
 • 2016 05 23 122154
 • 2016 05 23 122600

Viceborgmester Benny Hammer og udvalgsformand Jens Meilvang tog plads i de store gravemaskiner og deltes om de første spadestik til omfartsvejen nord om Grenaa. Kommunaldirektøren og entreprenøren deltog også i første spadestik, som var åbent for alle interesserede. I sin tale lagde fremhævede Benny Hammer, at baggrunden for den nye vej var et længe næret ønske om at forbedre vejforbindelsen til Grenaa Havn og erhvervsområderne nord for byen.

Man forventer at kunne tage den færdige vej i brug til oktober næste år. Status er lige nu, at Folketinget har givet en maksimal bevilling på 120 millioner kroner til omfartsvejen -og Norddjurs Kommune satser på, at kunne løse opgaven lidt billigere og sende penge retur til Christiansborg.

Presseomtale - Kontrakt underskrives

Underskrift blev sat på en af de største kontrakter i Norddjurs Kommunes historie

Den 5. april 2016 skrev borgmester Jan Petersen og afdelingsdirektør i Per Aarsleff Jesper Kristian Jacobsen under på kontrakten omkring anlægsarbejdet med den nye omfartsvej.

Med udsigt over Grenaa Havn blev en af de største kontrakter i Norddjurs Kommunes historie tirsdag den 5. april underskrevet af borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen og afdelingsdirektør i Per Aarsleff Jesper Kristian Jacobsen. En kontrakt på 50 mio. kr. til omfartsvejen nord om Grenaa.

Etableringen af omfartsvejen er et ønske om bedre tilgængelighed til erhvervsområderne nordøst for byen samt aflastning af byen i forhold til den udvikling i trafikken, som forventes at være i forbindelse med udviklingen på Grenaa Havn og erhvervsområderne i tilknytning hertil.

Gravearbejdet på begyndes i slutningen af april, og Norddjurs Kommune og entreprenørvirksomheden Per Aarsleff håber på, at selve omfartsvejen kan indvies senest i oktober 2017. Tidsplanen er nu som således.