Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det skete 2015

Her kan du få overblikket over de aktiviteter og møder der var vedrørende projektet i

Pressemeddelelse - Jordfordeling er afsluttet

Jordfordelingen om omfartsvejen er afsluttet og indgår i den kommende ekspropriation med åstedsmøder den 3. og 4. august. Byrådet træffer den formelle og afsluttende beslutning senere i august og så betids, at skæringsdagen 1. september overholdes.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her. (pdf)

Indkaldelse - åstedsforretning for ekspropriationer

Den 30. juli blev der indkaldt til offentlig præsentation af vejprojektet og ekspropriationsprocessen af Norddjurs Kommune og COWI. Den 3. august 2015 startede arbejdet på lb. nr. 1 med adressen Kanalsvinget 13, 8500 Grenaa og fortsatte derefter på de øvrige berørte ejendomme efter tidsplanen. Tirsdag den 4. august 2015 påbegyndte åstedsforretningen kl. 8.30 på lb. nr. 27 på adressen Brendstrupvej 52, 8500 Grenaa og følger derefter tidsplanen.

Pressemeddelelse - Arkæologiske forundersøgelser

Arkæologerne var i gang med forundersøgelserne af jorden, hvor omfartsvejen skal løbe.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her (pdf)

Pressemeddelelse - Jordfordeling

Billedet at omfartsvejen er nu klart, da de sidste brikker omkring linjeføringen er faldet på plads.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her (pdf)

Omfartsvejen på dagsordenen

I 2015 blev der på Miljø- og teknikudvalgsmøderne drøftet følgende:

  • Marts (pkt. 12) - Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa. Etablering af omfartsvej nord om Grenaa er igangsat. På nuværende tidspunkt pågår de arkæologiske forundersøgelser, senere på foråret færdiggøres jordfordeling ved ekspropriation. Selve anlæg af vejen forventes  igangsat i tredje kvartal af 2015.
  • Maj (pkt. 13) - Omfartsvej Grenaa - prækvalifikation og tidsplan. Projekt omfartsvej Grenaa har været i prækvalifikation via EU’s udbudsportal og fristen for at indsende materiale til brug for udvælgelsen er nu udløbet.
  • Oktober (pkt 14) - For at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder af omfartsvejen og for at øge trafiksikkerheden på omfartsvejen ønskes der på de tilgrænsende ejendomme pålagt vejbyggelinje 25 m fra vejens centerlinje.