Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det skete 2014

Her kan du få overblikket over de aktiviteter og møder der var vedrørende projektet i 2014.

Pressemeddelelse - Nævn afviser klage

Der er faldet afgørelse i klagesagen om kommunes tilladelse til at etablere en omfartsvej ved Grenaa. Natur- og miljøklagenævnet stadfæster afgørelsen, som vurderer de miljømæssige konsekvenser, og arbejdet med omfartsvejen fortsætter.

Notat om møde i lodsejerudvalget den 22. juli 2014

Første møde i lodsejerudvalget, hvor medlemmerne frivilligt arbejder som rådgivende organ.

På mødet blev status for projektet drøftet. Der drøftes uenigheder mellem spildevandsledning og den angivne vejlinjeføring for omfartsvejen.

Derudover drøftes der jordfordeling, jordens kvalitet, EU støtteforhold, forpagtninger samt ejendomsskat.

Notat om lodsejermøde den 25. juni 2014

Formålet med dette møde var at finde løsninger om lodsejernes ejendomsmæssige fremtid.

Der var på mødet usikkerhed omkring omfartsvejens linjeføring, men nok til at begynde jordfordelingsarbejdet. Utilfredshed omkring linjeføringen skal rettes til politikerne. Man nedsatte på mødet et lodsejerudvalg, som skal fungere som et rådgivende tillidsmandsagtigt organ.

De fire medlemmerne af udvalget er frivillige og står ikke til ansvar for planlæggerens og kommunens beslutninger. Der var stor spørgelyst til dagsordenspunkterne, samt til det ophængte kort, som du finder, hvis du åbner dokumentet. 

Referat af borgermøde den 9. april 2014

49 borgere var mødt op til borgermødet, hvor der blev åbnet for dialog omkring anlæg af omfartsvej nord om Grenaa.

Den endelige vejføring blev præsenteret, og borgere bidrog med kommentarer og spørgsmål om regnvandsledninger, ønske om tilkørsler, farthastighed, belysning og ikke mindst samarbejde og dialog med kommunen.

Omfartsvejen på dagsordenen

I 2014 blev der på Miljø- og teknikudvalgsmøderne drøftet følgende:

  • August (pkt. 7) - I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen for Grenaa Omfartsvej blev det besluttet, at forbindelse mellem omfartsvejen, Kattegatvejs forlængelse, forbindelse til havnen samt Stensmarkvej samles i en rundkørsel. Rundkørslen placeres vest for den eksisterende Stensmarkvej og syd for Saltbækken.