Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det skete 2013

Her kan du få overblikket over de aktiviteter og møder der var vedrørende projektet i 2013.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samt VVM-redegørelse og miljøvurdering

Kommuneplanen danner udgangspunkt for den fysiske udvikling i kommunen, herunder udbygning af større infrastrukturanlæg som omfartsvejen. Omfartsvejen opstår fordi, der er et ønske om, at styrke adgangen til den nordlige del af Grenaa Havn og erhvervsarealerne bag havnen.

Det ønske kræver dog en ændring i kommuneplanen og derfor er der udarbejdet dette kommuneplantillæg, som er inddelt i fire faser, som starter med ideer og forslag fra offentligheden. Der efter blev der udarbejdet en forslag til kommuneplantillægget med VVM-redegørelse, som kom i offentlig høring(læs nedenunder).

Herefter sammenfattes redegørelsen inden den ble fremlagt og vedtaget af byrådet i efteråret 2013.

Høring i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 23

Som resultat af den kommuneplantillægget skal der være offentlig høring.

Høringssvarene og den offentlige debat skaber sammen med kommunalbestyrelsens drøftelser og VVM-redegørelsen, baggrund for beslutningen om hvilket linjeforslag der kan realiseres.

Referat fra borgermøde den 19. august 2013

De 50 borgere der var mødt op til informationsmøde drøftede emner som sikkerheden for bløde trafikanter især skolebørnene, hvorfor der var ønske om tunneller og etablering af cykelstier.

Desuden blev behovet for en omfartsvej diskuteret, samt de økonomiske konsekvenser herved. Kommunen redegjorde for de bevilligede midler og lyttede på borgernes ønske omkring langsomtgående trafik.

Herudover var miljømæssige konsekvenser og støjgener emner, der flittigt blev drøftet.

Her kan du se præsentationen fra informationsmødet: Dias fra borgermødet den 19. august 2013

 

Omfartsvejen på dagsordenen

I 2013 blev der på Miljø- og teknikudvalgsmøderne drøftet følgende:

  • Juni (pkt. 6) - Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa
  • Okotber (pkt. 5) - Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09
  • November (pkt.6) - Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09