Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det sker

Her kan du følge med i, hvad der er sket i arbejdet med den nye omfartsvej.

Her finder du den korte version over det arbejde, der er gået forud for arbejdet i dag

Fra 2012- december 2016

Der har været mange faser og delprojekter. I 2012 igangsatte vi arbejdet med VVM-fasen, som blev afsluttet i 2013 ved fremlæggelse og offentliggørelse af kommuneplantillægget nr. 23 til Kommuneplan 9. Kommuneplantillægget blev vedtaget i starten af 2014. I hele VVM-fasen har der været kontakt til borgere og interessenter, samt der er afholdt offentlige informationsmøder.

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget var vi igennem en fase, som omfattede mindre justeringer, som begge var i offentlig høring. På baggrund af justeringerne kunne de første arkæologiske forundersøgelser gennemføres. Efterfølgende kunne jordfordeling og ekspropriation påbegyndes. Jordfordelingen blev behandlet og afsluttet august 2015. Som efterfølgende blev opfulgt af en udbudsrunde, som afsluttes i februar 2016.

Derudover har der været en række aktiviteter, som du kan læse mere om her:

Projektet er i en rivende udvikling, og vi priorterer at offentliggøre så meget information som muligt på disse sider.

Omfartsvejen på dagsordenen

I 2016  er der indtil videre blevet drøftet følgende på kommuale møder: