Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omfartsvej nord om Grenaa

I forbindelse med kloakarbejde på Dolmervej vil der blive etableret omkørsel fra torsdag d. 1. juni kl.07.00. Arbejdet forventes afsluttet fredag d. 1 september kl. 18.00.

Se afspærringsplanen her

I forbindelse med DanJord A/S arbejde på Hammelevvej (etablering af ny omfartsvej) for Norddjurs Kommune, vil der blive etableret omkørsel iflg. vedhæftede afspærringsplan.

Opstart: Tirsdag d. 6. juni kl.07.00. Arbejdet forventes afsluttet søndag d. 25. juni kl. 18.00.

Se afspærringsplanen her

Udgravningerne er samlet i årsbog

Før anlægsarbejdet på den nye omfartsvej kunne begynde, foretog Museum Østjylland en større forundersøgelse og derefter flere udgravninger i vejens linjeføring. Ved årets udgang har Museum Østjylland udgivet en årsbog om arbejdet ved omfartsvejen. Årsbogen er en præsentation af de i alt syv større og mindre udgravninger, som omfartsvejen har resulteret i.

Du kan læse hele årsbogen her.

Se tidsplanen for hele projektet her.